× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Dariusz Kałka
/img/getimg.php?typ=avatar&nazwa=2ce4e3e8160f99719eb6813376ffe9e5.jpeg&w=101&h=101

dr n. med. Dariusz Kałka

Popraw informacje o sobie
lekarz medycyny, internista, kardiolog

O mnie

W 1989 roku ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu. W grudniu 1992 po złożeniu egzaminów i przeprowadzeniu publicznej obrony, pracy z zakresu kardiologii, zatytułowanej "Mapy potencjałów serca w diagnostyce elektrokardiograficznej" uzyskał decyzją Rady Wydziału Lekarskiego AM we Wrocławiu tytuł doktora nauk medycznych. W listopadzie 1993 roku zdał egzamin specjalizacyjny i uzyskał I stopień specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych. W listopadzie 1997 roku uzyskał II stopień specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych, a w maju 2001 roku II stopień z kardiologii.
Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1